Obchodní podmínky

KOSMETICKÉ SLUŽBY, PEDIKÚRA, NUTRIČNÍ PORADENSTVÍ

 Jana Lhoták Denková, DiS.

IČ: 02296721

Husova 97, 274 01 Slaný


1. Základní ustanovení

Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb a kupujícím poskytovaných služeb nebo produktů.

Provozovatel poskytuje kosmetické služby, pedikúru, nutriční poradenství a prodej na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

Objednáním konkrétního termínu ošetření nebo objednáním dárkového poukazu (osobně, telefonicky, emailem, SMS) projevuje kupující svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

Nesouhlasí-li zákazník s těmito podmínkami, má možnost služby studia nevyužít.


2. Objednávka služeb

Termín návštěvy

Termín návštěvy je potřeba dohodnout a rezervovat předem (osobně, telefonicky, emailem). Objednaný termín se stává závaznou objednávkou.


Přeobjednání

Pokud se nemůžete v dohodnutém termínu na proceduru dostavit, informujte o tom předem telefonicky, emailem nebo, nejpozději však 24hodin před zahájením ošetření.Pokud Vaší návštěvu nezrušíte s dostatečným předstihem bude Vám účtováno 50% objednané služby.

Bohužel v tak krátkém časovém úseku již nemám možnost obsadit místo jinou klientkou.


Pozdní příchod

Dostavíte-li se se zpožděním, bude Vaše ošetření zkráceno, tak aby mohl být obsloužen zákazník, který je objednán po Vašem ošetření, v čase na který je objednán.


Dárkový poukaz

Máte-li dárkový poukaz na konkrétní službu nebo hodnotu a nedostavíte-li se bez omluvy, dárkový poukaz bude považován za vyčerpaný. Je-li dárkový poukaz vystaven na nominální částku, je částka v hodnotě objednané služby odečtena z hodnoty certifikátu. Dárkový poukaz  lze vyčerpat pouze na služby, nelze ho využít na nákup produktů. Dárkový poukaz je platný pouze po dobu uvedenou na poukazu. Poté pozbývá platnosti a kupující nemá nárok na vrácení zaplacené částky. Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit před začátkem ošetření pro ověření platnosti. Pokud zákazník nenahlásí dárkový poukaz při objednávce ošetření, nemusí být akceptován pro platbu. Dárkový poukaz nelze směnit zpět za hotovost.


Odmítnutí služby

Procedura může být odmítnuta v těchto případech:

a) zákazník trpí kontraindikacemi, které jsou uvedeny u každého ošetření

b)zákazník se dostaví na ošetření v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek

c) zákazník se dostaví na ošetření se zdravotními problémy

d)zákazník se dostaví na ošetření v nevyhovujícím hygienickém stavu


Osobní věci  a cennosti

Provozovatel za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před, během i po proceduře neručí.


Ceníky

Ceníky jsou k nahlédnutí ve studiu. Nejsem plátce DPH.


Prodej produktů

Produkty lze reklamovat pouze v původním balení a neotevřené a to v zákonné době a zákonným způsobem.


3. Reklamace služeb

Při reklamaci souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. Reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. Reklamace se uplatňuje nejpozději před zaplacením služby nebo zboží. V opodstatnělých případech je možné uplatnit reklamaci později. V tomto případě je však spotřebitel povinen se dostavit po předchozí dohodě na provozovnu podnikatele k řešení reklamace. Bez dostavení se na provozovnu v předem dohodnutý čas nemůže být reklamace vyřízena.


4. Platnost a účinnost

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 3. 12. 2019
Děkujeme za respektování obchodních podmínek našeho studia.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

TOPlist

Kontakt

Kosmetické studio IPL Husova 97
Slaný
274 01

Kosmetické služby, pedikúra, nutriční poradenství
PROVOZNÍ ŘÁD
PO - PÁ DLE OBJEDNÁNÍ!
SO - od 8:30 do 14:30
NE - Zavřeno
+420 721 277 668
Jana Lhoták Denková, DiS.
denkova9@centrum.cz


DERMAXWAVE přístrojové ošetření
PROVOZNÍ ŘÁD
dle objednání
Po-Pá 9:00-20:00
So jen dle objednání
Ne - zavřeno
+420 723 081 133
Michaela Rosická, MBA


Zapsáno v živnostenském rejstříku, dohlíží na nás živnostenský odbor MěÚ Slaný